Certyfikaty

Wszystkie zasilacze ESPE spełniają zharmonizowane normy europejskie w zakresie oznaczenia CE i wymagania szczegółowych dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, poziomów emisji elektromagnetycznej, zaburzeń przewodzonych. Zasilacze spełniają też wymagania Ekoproduktu, gdyż mają wysoką sprawność konwersji i małą moc pobieraną z sieci w stanie bez obciążenia. Materiały użyte do wykonania są zgodne z dyrektywami RoHS i WEEE, przewody wyjściowe mają znaki akceptacji UL.